میخوای آغوش تو از من بگیری

مثل دیوونه ها تشویش دارم

آخه میدونم این و بی تو هر شب

چه روزهای بدی در پیش دارم

میخوای یادم بره روزهای خوب و

که توی خاطراتم جون گرفته

نگاه کن قلب خستم سختی ها رو

به عشق بودنت آسون گرفته

نزار دستام گم شه

نزار دیوونه تر شم

دل من جا بمونه خودم غرق سفر شم

از این روزهای سخت و پر از دلشوره سیرم

یه کاری کن عزیزم دارم از دست میرم

کمک کن از شب تردید رد شم

دوباره عاشقم شو باورم کن

نزار از آسمون تو بیفتم

بمون و عشق تو بال و پرم کن

میخوای آغوش تو از من بگیری

مثل دیوونه ها تشویش دارم

آخه میدونم این و بی تو هر شب

چه روزهای بدی در پیش دارم

نزار دستام گم شه

نزار دیوونه تر شم

دل من جا بمونه خودم غرق سفر شم

از این روزهای سخت و پر از دلشوره سیرم

یه کاری کن عزیزم دارم از دست میرم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد