آرزو داشتم یار من تو باشـــــــی

چراغ شام تار من تو باشــــــــی

حالادونستم که دنیاپرستـــــــی

خوردی شراب دورنگی و پستی

آخه وای وای وای ازاین دنیــــــا

آخا حیف حیف حیف ازاین دنیــــا

بنویسم ور بامه طاقه بستان

تا کی وکیشم جور ناکسان

تا کی وکیشم جور ناکسان

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد