نمیخواستم از تو جداشم تو گلی تویه گل خونه بودی

گلی دیدی که آخرشم باز توی دنیام گمشده بودی

گلی تو بگو من نباشم کی. کی میذاره تورو روی چشماش

کی میریزه آب پای جونت کی میزاره تو رو جلو آفتاب

گلی میترسم که پژمرده شی بمیریو بری

گلی اگه خاری بره باز تو تنت میمیرم من کلی

گلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری

کلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گلی

گلی کلی خاطره مونده توی این خونه به جات

این دل وامونده دیگه هیچکسو جز تو نمیخواد

گلی همه ترسم از اینه که تو رو بگیرنت

بشکنه اون دستی که میخوادش تورو بچیندت

گلی میترسم که پژمرده شی بمیریو بری

گلی اگه خاری بره باز تو تنت میمیرم من کلی

گلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری

کلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گلی

گلی میترسم که پژمرده شی بمیریو بری

گلی اگه خاری بره باز تو تنت میمیرم من کلی

گلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری

کلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گلی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد