من هنوز همونم

هنوزم گریه هام بی صداست

تو همونی

اونی که واسه من یه اشتباهست

من بودم کسی که بخاطرت کشید کنار

از رو عمد

گذاشتی تو قلبش و به زیر پات

من هنوز همونم

همونی که بخاطرت تو رو همه دراومد

من هنوز همونم

اونی که زندگیش و داده پای تو من بودم

من همون دیوونم که هنوز دارم به عشق تو می خونم

همونم ، همونی همونی که بخاطرت تو رو همه دراومد

من هنوز همونم اونی که زندگیشو داده پای تو من بودم

من همون دیوونم که هنوز دارم به عشق تو می خونم

نگاهت همونه

نگاهی که می گشت دنبال یه بهونه

مال دیگرونه

دلی که دل بخاطرش با همه بد بوده

مال من بوده

اون زندگی که دیگه نابوده

آره من اونم

اونی که بین ما تنها مونده

من هنوز همونم

همونی که بخاطرت تو رو همه دراومد

من هنوز همونم

اونی که زندگیش و داده پای تو من بودم

من همون دیوونم که هنوز دارم به عشق تو می خونم

همونم ، همونی همونی که بخاطرت تو رو همه دراومد

من هنوز همونم اونی که زندگیشو داده پای تو من بودم

من همون دیوونم که هنوز دارم به عشق تو می خونم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد