نالوتی

گذاشتی پا رو چی

دنبال چی بودی تو رابطمون با موچین

بی مرام

ببین هنوزم این ورام

ببین نشد که از فکر تو درام

بی معرفت

بدون بدم میاد من ازت

با اینکه میتونست رکب نزد

دلم به عشقمون لگد نزد

بی معرفت

بدون بدم میاد من ازت

با اینکه میتونست رکب نزد

دلم به عشقمون لگد نزد

با اینکه میشد پر شه جای خالیت حتی وقتی بودی

انداختم پایین سرمو بازم آخرم نموندی

تو میدونستی که این دله چجوری داغونته

نگفته بودی نه که بی مرامی ته قانونته

بی معرفت

بدون بدم میاد من ازت

با اینکه میتونست رکب نزد

دلم به عشقمون لگد نزد

بی معرفت

بدون بدم میاد من ازت

با اینکه میتونست رکب نزد

دلم به عشقمون لگد نزد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد