رفت نتونستم مانع شم

رفت خیلی آسون از پیشم

سر کی

اون منو از یاد برد

سر چی

تو بگو منم قانع شم

ساده دادی ترجیح منو به اون یکی هی

باشه یادت رفتی تنها بمونم تا کی

تو کی میخوای بفهمی

من نیستم کامل بی تو

چرا اینقد بـــــــی رحمی

صبر کن صبر کن صبر کن

کمی باعشق من تب کن وکمی با عشق من تو تب کن

کمی به پای من صبر کن نرو

کمی به پای من صبر

کمی حوصله کن با من بمون

کمی حوصله حیفه

کمی حوصله کن با من بمون

کمی حوصله

ریز پیچید

رفت با کسی که میز میچید

واس ما

چشامون تیز میدید

داستان

تش تلخه دیگه همش رفته راهی کو تو اینجوری داری میری برگشته

اونم با اونا که لولِشون هفت هشته

میگزره میذارم گیتار بزنه

چشمام هنو مونده بیدار یه نمه

دقیقه ها هی میشه لاک پشتی طی

جای خالی تو هم با خاک پر میشه

تقصیر تو نی

خودم گاف دادم

تو زندگیم بدون بلیط رات دادم

گذشت از سرم آب در کل

تو هم اگه دیدی برا داداش صبر کن

نشنوم بری بگی به سر سنگ خورد

میفهمی

کمی باعشق من تب کن

وکمی باعشق من تو تب کن

کمی به پای من صبر کن نرو

کمی به پـای صبر

کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله حیفه کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله

کمی باعشق من تب کن وکمی باعشق من تو تب کن

کمی به پـای من صبر کن نرو

کمی به پای صبر

کمی حوصله کن با من بمون

کمی حوصله حیفه کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد