بیا بازم

بزار رنگی

بشه دنیام

کنارت

هنوزم من

دلم گیره

چشام خیره

به راهت

بیا تا

دل نمرده باز

بازم یادم بده پرواز

بیا تا

دلخوشیم بازم

کنار تو بشه آواز

بشه آواز

بیا بی تو من از این زندگی سیرم

نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

بیا یادم بده پروازو با دستات

دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد

بیا بی تو من از این زندگی سیرم

نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

بیا یادم بده پروازو با دستات

دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد

بیا بازم

بزار با هم

بمونیم ما

همیشه

دلم پیش

تو بد گیره

میگه بی تو

نمیشه

بیا تا

دل نمرده باز

بازم یادم بده پرواز

بیا تا

دلخوشیم بازم

کنار تو بشه آواز

بشه آواز

بیا بی تو من از این زندگی سیرم

نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

بیا یادم بده پروازو با دستات

دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد

بیا بی تو من از این زندگی سیرم

نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

بیا یادم بده پروازو با دستات

دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد