انگاری داری میری، تنها بشی، سرد بشه این خونه

به همه بگو که این خواستِ تو نه، خواستِ دو تامونه

انگاری دیگه از هم خسته شدیم، دیگه نمی تونیم

به همه بگو که ما دو تا با هم دیگه نمی مونیم

بگو، به همه بگو، که اون روزا دیگه برنمی گرده

بگو، به همه بگو، اون دروغ میگه با من زندگی کرده

بگو که دیگه از ته دلش نمی خنده، بگو به هیشکی مثه تو

دیگه دل نمی بنده، نمی بنده

انگاری می شه تو رو هر کی منو دیده بگم خوبم

تا دو تا عاشق می بینم بهشون میگم منم بودم، دیگه نمی تونی

انگاری دیگه نمیارن همه اسم ما رو با هم

به همه بگو می خواستی یا نمیشد بمونی با من

بگو، به همه بگو، که اون روزا دیگه برنمی گرده

بگو، به همه بگو، اون دروغ میگه با من زندگی کرده

بگو که دیگه از ته دلش نمی خنده، بگو به هیشکی مثه تو

دیگه دل نمی بنده، نمی بنده

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد