چشات

منو داده به دستای باد

دلم عشقتو از کی بخواد

دل تو با دلم به سادگی راه نمیاد

ببین دل من در و رو همه بست

تو دلم کی بجز تو نشست

آخه عاشقتم

تو به عاشقی میگی هوس

همش هوسه تورو داره دلم

دیوونته چاره نداره دلم

به تو دل و بسته دوباره دلم

عشق تو کاره دلم

نفس نفسم تورو داد میزنه

نفس توی سینه صدات میزنه

نگاه تو مثل جواب منه

تعبیر خواب منه

دلم دیگه درگیر عاشقیه

توی قلب تو آخه کیه

که بهم نمی گی ما دوتا دلمون یکیه

نزار دیگه سر به سر دل من

اگه در به در دل من

ولی جای توئه دیگه تو دل غافل من

آره هوس تو رو داره دلم

دیوونته چاره نداره دلم

به تو دلو بسته دوباره دلم

عشق تو کاره دلم

نفس نفسم تو رو داد میزنه

نفس توی سینه صدات میزنه

نگاه تو مثل جواب منه

تعبیر خوابه منه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد