قلبم رو تکراره

مرتضی پاشایی

ترجمه ها: اصلی

قلبم رو تکراره

همیشه دوستت داره

دست من نیست هر روز می گم دوستت دارم

مثه هر روز امروز می گم دوستت دارم

با تو دلم خوشه هر چی میخواد بشه

یه نفر عشق تو همیشه یادشه

قلبم رو تکراره همیشه دوستت داره

حالا که می گی آره انگاری هوا تب داره

بی قراره

داره قلبت راست می گه

هر چی دلش خواست میگه

من و تو با هم باشیم دنیا مال ماست دیگه

خدا اونجاست اون بالا حواسش به ماست حالا

داره تو گوشت میگه ما مال همیم دیگه

گوش کن به قلبت

داره قلبت راست میگه هر چی دلش خواست میگه

من و تو با هم باشیم دنیا مال ماست دیگه

دست من نیست هر بار می گم دوست دارم

این همه با اصرار می گم دوست دارم

حال دلم بده دلمو پس نده

نمیدونم خدا چی سرم اومده

قلبم رو تکراره همیشه دوستت داره

حالا که می گی آره انگاری هوا تب داره

بی قراره

داره قلبت راست می گه

هر چی دلش خواست میگه

من و تو با هم باشیم دنیا مال ماست دیگه

خدا اونجاست اون بالا حواسش به ماست حالا

داره تو گوشت میگه ما مال همیم دیگه

گوش کن به قلبت

داره قلبت راست میگه هر چی دلش خواست میگه

من و تو با هم باشیم دنیا مال ماست دیگه

قلبم رو تکراره همیشه دوستت داره

حالا که می گی آره انگاری هوا تب داره

بی قراره

داره قلبت راست می گه هر چی دلش خواست می گه

خدا اونجاست اون بالا حواسش به ماست حالا

داره تو گوشت میگه ما مال همیم دیگه

گوش کن به قلبت داره قلبت راست میگه

هرچی دلش خواست میگه

من و تو با همیم دنیا مال ماست دیگه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد