انگاری من زیادی ام

دیگه واسه تو عادی ام

دیگه منو دوست نداری

بگو واسه تو من چی ام.

چرا فرق نداره

بود و نبود من برات

دیگه تمومه عشقمون

حرفی نمونده تو چشات.

می خوام برم از پیش تو

ازم نمی خوای بمونم

دوستم نداری به خدا

دوستم نداری می دونم

چرا برات فرق نداره

بهم نمی گی که نرو

اونی که تنهات می ذاره

هنوز دوستت داره تو رو

انگاری از گذشته مون

از اون دل شکسته مون

چیزی یادت نمونده و

دلت می خواد بگی برو.

دیگه بازی بسه

می رم بدونی عاشقم

دیگه تو راحتی گلم

.تمومه من دارم می رم

می خوام برم از پیش تو

ازم نمی خوای بمونم

دوستم نداری به خدا

دوستم نداری می دونم

چرا برات فرق نداره

بهم نمی گی که نرو

اونی که تنهات می ذاره

هنوز دوستت داره تو رو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد