تورو میبینمو حول میکنم

همه چیو تحمل میکنم

تو خیالم آخه مال منی

تو که فقط تو خیال منی

واسه دیدن تو دنیارو بهم میریزم

دیگه راهی نموند بیا پیشم عزیزم

اگه عاشق مثل دل من دل تو

اگه دوست داری حتی یه ذره منو

اگه حس منو تو هم حس میکنی

چی میشه یه دفعه بگی مال منی

نزار تنها بمونم بیا آروم جونم

دیگه بی تو نمیتونم

ببین ابریه چشمام بزار دست توی دستام

قد دنیا تورو میخوام

اگه حواست پیش منه اگه چشات بهم زل میزنه

اگه تو هم به من فکر میکنی

چرا میخوای بری دل بکنی؟

اخه چشمای تو به خدا دروغ نمیگه

منو دوست داری خوب بگو یه بار دیگه

اگه عاشق مثل دل من دل تو

اگه دوست داری حتی یه ذره منو

اگه حس منو تو هم حس میکنی

چی میشه یه دفعه بگی مال منی

نزار تنها بمونم بیا آروم جونم

دیگه بی تو نمیتونم

ببین ابریه چشمام بزار دست توی دستام

قد دنیا تورو میخوام

تو رو میبینمو حول میکنم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد