دروغ دوست داشتنی

مرتضی پاشایی

ترجمه ها: اصلی

تو که از اولشم جای من یکی دیگه توی قلبت بود

نگو به من که تو هر کاری کردی درسته نگو حقت بود

تو که از اسمم و عشقم و حسم و قلبم دلتو کندی

به چشای من ساده بی کس تنها داری میخندی

همیشه دروغ میگفتی واسه من میمیری

بگو عاشقم نبودی تو که داری میری

به خدا همش دروغه که منو دوست داری

(بگو دوستم داری)

تو که روی قلب من اینجوری پا میذاری

(بگو بگو بگو بگو)

بگو این دروغ دوست داشتنیو این بارم

باز بگو بی تو میمیرم بگو دوست دارم

من که این همه دروغ تو رو باور کردم

(بگو دوستم داری)

یه دفعه دیگه بگو بگو که برمیگردم

(بگو بگو بگو بگو)

تو که از اون همه حرفهایی که به تو گفتم چیزی یادت نیست

تو که میذاری میری و من اینجا میمونم با چشای خیس

تویی که ازم گذشتن آسونه واست مثه بازیچم

چه جوری بهم میگفتی که مثل قدیما عاشقت میشم

همیشه دروغ میگفتی واسه من میمیری

بگو عاشقم نبودی تو که داری میری

به خدا همش دروغه که منو دوست داری

(بگو دوستم داری)

تو که روی قلب من اینجوری پا میذاری

(بگو بگو بگو بگو)

بگو این دروغ دوست داشتنیو این بارم

باز بگو بی تو میمیرم بگو دوست دارم

من که این همه دروغ تو رو باور کردم

(بگو دوستم داری)

یه دفعه دیگه بگو بگو که برمیگردم

(بگو بگو بگو بگو)

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد