رنگه چشمات رنگه خوابه پر وهمه مثله رویا

رنگه پرواز ستارس توی شهر آرزو ها

ناشنیده قصه ی شب

با تو میشه روزو فهمید

میشه با نگاه آبیت

رفتو شهر گرم خوزشید

تو سوار اسب نوری

من تو دشته شب اسیرم

اما میدونم یه روزی خواب دستاتو میگیرم

میشه خشم سرنوشتو

یه غزل کرد توی دستات

میشه پرده هارو پس زد

از رو چشمه شیشه ی مات

اما حیف تو دستای تو

واسه من یه دنیا راهه

حسرت سهمه من از تو

چشم آرزوم سیاهه

تو سوار اسب نوری

من تو دشته شب اسیرم

اما میدونم یه روزی خواب دستاتو میگیرم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد