دارم رنگ بی بند و باری می گیرم

واسه خنده از هر چی یاری می گیرم

دارم میفروشم همه لحظه هامو

دارم رنگ یک زخم کاری میگیرم

دارم تو دلم اشک رفتن می بارم

میخوام داده هاتو واست پس بیارم

نیمخوام بفهمی وقتی نباشی

من حتی همین گریه ها رو هم ندارم

تو رو به رهایی و من رو به این غم

میری تا توی سرنوشتت نباشمlاگه روزی برگشتی و من نبودم

بدون خواستم اما نشد بی تو باشم

می خندم تا یادم نیاد خاطراتت

که سنگین تر از این نشه خواب بی تو

نمی خوام که حال دلم رو بفهمی

نمی خوام بفهمی که بی تاب بی تو

غروبه تو میری و من میشکنم باز

به روت این شکست و نمی خوام بیارم

نمی خوام بفهمی که وقتی تو نیستی

دلیلی واسه زنده بودن ندارم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد