به گوشت میرسه روزی

که بعد از تو چی شد حالم

چه جوری گریه میکردم

که از تو دست بردارم

نشد گریه کنم پیشت

نخواستم بد شه رفتارم

نمیخواستم بفهمی تو

که من طاقت نمیارم

دلم واسه خودم میسوخت

برای قلب درگیرم

یه روز تو خنده هات گفتی

تو میمونی و من میرم

تو میمونی و من میرم

سرم رو گرم میکردم

که از یادم بره این غم

ولی بازم شبا تا صبح

تو رو تو خواب میدیدم

نمیدونستی اینارو

چرا باید میفهمیدی

منو دیدی ولی یک بار

ازم چیزی نپرسیدی

ازم چیزی نپرسیدی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد