بهم می‌گفتی که میخوای

همیشه با من بمونی

منو چو یک شعر قشنگ

هر جا که رفتی بخونی

بهت می‌ گفتم نمی ‌خوام

یه روز ازم جدا بشی

به‌ روی دست هر کسی

انگشتر طلا بشی

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

از اون همه روزهای خوب

امروز برامون چی ‌مونده ؟

ببین وفای زمونه

مارو به کجا کشونده

از اون همه حرفای خوب

امروز برامون چی ‌مونده ؟

جدامون کرده زندگی

داغ به دلمون نشونده

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

بهم می ‌گفتی که میخوام

اگر یه روزی نبودم

منو فراموش نکنی

یادت باشه من کی بودم

بهت می ‌گفتم که میخوام

مثل دو تا کفتر باشیم

هر جا میری سایه‌ ت باشم

از دنیا بی خبر باشیم

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

از اون همه روزهای خوب

امروز برامون چی ‌مونده ؟

ببین وفای زمونه

مارو به کجا کشونده

از اون همه حرفای خوب

امروز برامون چی ‌مونده ؟

جدامون کرده زندگی

داغ به دلمون نشونده

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

یاد اون روزها بخیر

یاد اون حرف ها بخیر

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد