یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

جِنگ و جِنگِ ساز میاد از

بالای شیراز میاد

شازده دوماد غم نخور که

نومزدت با ناز میاد

سز کوچه ی شازده دوماد

صد شتر کردند قطار

سر کوچه ی عروس خانوم

شاخه گل کردند سوار

یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

این طرف تخت طِلا و

اون طرف تخت طِلا

شازده دوماد روش نشِسته

می کنه شکر خدا

باد اومد بارون گرفت و

آب اومد دالون گرفت

سوریا گویین مبارک

کار ما انجوم گرفت

یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

چارقدِ لاکت بنازُم

لول به لول باد می بره

رنگ گلناریت بنازم

سر شب خوابت می بره

کی به حجله ؟ چی به حجله ؟

شازده دوماد با زنش

کی بگرده دور حجله ؟

خواهر کوچیکترش

یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

یار مبارک بادا

ایشالا مبارک بادا

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد