سر خونه ی دلم ، لونه ی غمم ، یاد او نشسته

یاد تِسمه و تفنگ ، قِطار فشنگ ، مادیون خسته

سر سنگ چشمه ها ، توی دره ها جاده های باریک

در اون شب های بارون ، چیک چیک نودون ، کوچه های تاریک

لا لای لای ، آخ لا لای لای

بخواب نقل و نمکدون ، بخواب غنچه ی زمستون

الان پشت شیشه ها ، روی چینه ها ، گربهه بیداره

صدای چرخای گاری ، پای فراری ، پشت اون دیواره

لا لای لای ، لالای لای

بابات گرم شیکاره ، برات سوغاتی میاره

کره اسب زین طلا ، عروس صحرا ، پری بیابون

یال خونی شیرا ، روی شونه هاش ، افتاده پریشون

لا لای لای گل انار ، مونده یادگار

از بابای پیرت

که یک شو به کوه و دشت ، رفت و برنگشت

منو کرد اسیرت

براش مهتاب ایوون ، کبک کوهستون

گریه کردن از غم

رو طاق چکمه و شمشیر ، زین اسب پیر ،وای

مونده غرق ماتم

لالای لای ، لالای لای

بخواب شاخه ی نیلوفر ، بخواب ناز دل مادر

براش دستمال سفید ، از سرِ دَستا ، پرگرفت و رقصید

آبِ زیر پل نالید ، شب پره نخوابید ، سرنَزَد خورشید

لالای لای ، آخ لالای لای

بابات گرم شیکاره ، برات سوغاتی میاره

کره اسب زین طلا ، عروس صحرا

پری بیابون

یال خونی شیرا ، روی شونه هاش

افتاده پریشون

لالای لای ، آخ لالای لای

بابات گرم شیکاره ، برات سوغاتی میاره

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد