یه جور رفت انگار منو اصلا ندید

چه زود شدم واسش غریبه

واقعا عجیبه

یه مشت خاطره موند ازش واسم ولی

گفت همو نبینیم راحت تریم

آره واقعا عجیبه

چی شدم اینجا بعد تو یه آدم بی خواب تا دم صبح

من که به همه گفتم این بارم به تو

چی شدم اینجا بعد تو

یه آدم بی خواب تا دم صبح

من که به همه گفتم این بارم به تو

تحمل میکنم

با اینکه سخته

درای برگشتو بستش

چوبشو میخوره به وقتش

هنوز از دستش کلافم

نخواستم قصه ببافم

رفتم تا فهمیدم واسش اضافم

چی شدم اینجا بعد تو یه آدم بی خواب تا دم صبح

من که به همه گفتم این بارم به تو

چی شدم اینجا بعد تو

یه آدم بی خواب تا دم صبح

من که به همه گفتم این بارم به تو

چی شدم اینجا بعد تو

یه آدم بی خواب تا دم صبح

من که به همه گفتم این بارم به تو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد