پای هفت سین تک و تنها

اونقدر حالم خرابه

دیگه حتی ماهی از دلتنگی اومده رو آبه

اگه میبینی که روزی خدا برات کمه

آخه چشممون به سکه های سفره ی همه

عید امسال خیلی سوت و کور تر از سال های پیشه

وقتی تنهایی سبزه ی عید بدجوری پژمرده میشه

میدونم سال دیگم غمگین تر از سالای قبل پس

آرزوی سال تحویلم همون

دعای قبل ِ که خدایا.

کاری کن تو چهره ی مردممون خنده رو لب باشه

نبینیم هیچ کسی محتاج ، یه لقمه نون شب باشه

نزار هیشکی با غم و غصه پای هفت سین بشینه

سال تحویل خاطرات مردشو دورش بچینه

عید امسال خیلی سوت و کور تر از سال های پیشه

وقتی تنهایی سبزه ی عید بدجوری پژمرده میشه

میدونم سال دیگم غمگین تر از سالای قبل پس

آرزوی سال تحویلم همون

دعای قبل که خدایا.

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد