نمیزارم خسته شی

محسن یگانه

ترجمه ها: اصلی

غماتو بذار از کنارم برو

سرار غرورو غموغربتم

تلاش تو بی فایدس قبل تو

زمونه به زانو دراوردتم

تو محتاج یک لحظه آرامشی

دیگه خستگی هاتو حاشا نکن

میخوام عمر این لحظه هام کم نشه

برو این غروبو تماشا نکن

نمیذارم از بودنم خسته شی

بیا این تو این جاده پاشو برو

اگه ریشه هام پیر و کهنس ولی

نمیذارم از هم بپاشه تورو

نمیذارم از هم بپاشه تورو

نذار این زمونه شکستت بده

نمیخوام که تسلیم تقدیر شی

منو مرگ من سرنوشت منه

نمیخوام که پای دلم پیرشی

یجور از کنارم برو تا بگن

بگن یارت از سنگه و دل نداشت

تشکرنکن بابت رفتنت

برو این فداکاری قابل نداش

نمیذارم از بودنم خسته شی

بیا این تو این جاده پاشو برو

اگه ریشه هام پیر و کهنس ولی

نمیذارم از هم بپاشه تورو

نمیذارم از هم بپاشه تورو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد