نفس های بی هدف

محسن یگانه

ترجمه ها: اصلی

ای خدا دلگیرم ازت

ای زندگی سیرم ازت آی زندگی میمیرم و

ای زندگی سیرم ازت آی زندگی میمیرم و

ای زندگی سیرم ازت آی زندگی میمیرم و

ای زندگی سیرم ازت آی زندگی میمیرم و

عمرمو میگیرم ازت

عمرمو میگیرم ازت

عمرمو میگیرم ازت

عمرمو میگیرم ازت

این گریه های لعنتی

از خنده دورم میکنن

این نفسای بی هدف زنده به گورم میکنه

چه لحظه های تلخیه ثانیه های اخره

فرشته ی مردن من

منو ازینجا میبره

آی خدا دلگیرم ازت

آی خدا دلگیرم ازت

آی خدا دلگیرم ازت

چه اعتراف تلخیه

چه اعتراف تلخیه

چه اعتراف تلخیه

انگار رسیدم ته خط

انگار رسیدم ته خط

انگار رسیدم ته خط

وقت خلاصی از همس

وقت خلاصی از همس

وقت خلاصی از همس

آی دنیا بیزارم ازت

آی دنیا بیزارم ازت

آی دنیا بیزارم ازت

شریک زجه های من بگو که گوشت با منه

ببین که زخمای تنم

شاهد حرف های منه

آی خدا دلگیرم ولی احساس غم نمیکنم

آی خدا دلگیرم ولی احساس غم نمیکنم

چون با توام پیش کسی سرم رو خم نمیکنم

چون با توام پیش کسی سرم رو خم نمیکنم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد