نخواستم با غم بسازی

نخواستم هیچی نگی

نخواستم درد دلت رو دیگه با هیچکی نگی

آخه عشق اجباری نیس

تو زندون من نمون

حالا که فکر رفتنی

دیگه از موندن نخون

تا دیدم میخوای بری دلم راهتو سد نکرد

برو فردا مال تو دیگه اینجا برنگرد

بدون من بعد من دلتو هر جا جا نذار

غم با من بودنو تو من بعد یادت نیار

اگه شونه ات تکیه گامه پس چرا من تنها شدم

چرا هر لحظه ام همیشه منم تنها با خودم

یه تصویر از عکس چشمات توی دیوار دلم

چقدر غصه ام خنده داره چقدر بیکاره دلم

تا دیدم میخوای بری دلم راهتو سد نکرد

برو فردا مال تو دیگه اینجا برنگرد

بدون من بعد من دلتو هر جا جا نذار

غم با من بودنو تو من بعد یادت نیار

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد