تنها امید من که ناامیده

امیدمن دوباره ته کشیده

لحظه ب لحظه فکرناامیدی

این لحظات امونمو بریده

اونکه میگفت بادستای دل من ازقفس بی کسی آزاد شد

چی شد که باگریه ی من شاد شد باشبنم اشکمن آباد شد

از وقتی رفت یه روز خوش ندیدم

خواستم دلم یه گوشه ای بمیره

خسته شدم چه انتظارسختی یکی بیادجون منو بگیره

قلب من از تپیدنش خسته شد نبضم باضربه های معکوس مرد

قلب من ازخستگی خوابش گرفت

این دل ناامیدو مایوس مرد...

شاید صدای زخمیه دله من

مرحم زخمای دله توباشه...

زخمای دلت ؛

شاید که قصه ی جدایی من نزاره هیشکی ازکسی جداشه...

ازوقتی رفت یه روز خوش ندیدم

خواستم دلم یه گوشه ای بمیره

خسته شدم چه انتظارسختی یکی بیادجون منو بگیره

قلب من از تپیدنش خسته شد

نبضم باضربه های معکوس مرد

قلب من ازخستگی خوابش گرفت

این دل ناامیدو مایوس مرد...

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد