رگه خوابه این دل تو دست تو بوده

ترک های قلبم شکست تو بوده

رگه خوابه این دل تو دست تو بوده

ترک های قلبم شکست تو بوده

منو با یه لبخند

به ابرها کشوندی

با یه قطره اشکت

به آتیش کشوندی

مدارا نکردی

با دلواپسیمو

ندیده گرفتی

غمه بی کسیمو

با این آرزویی

که بی تو محاله

یه شب خوابه آروم

فقط یک خیاله

چقد حیفه این عشق

همینجور هدر شه

یکی از منو تو

بره و دربه در شه

بره و دربه در شه

باید سر کنم با

همین جایه خالی

حالا در نبودم

بگو در چه حالی

مدارا نکردی

با دلواپسیمو

ندیده گرفتی

غمه بی کسیمو

با این آرزویی

که بی تو محاله

یه شب خواب آروم

فقط یک خیاله

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد