دلسرد شدم از تو

از این رابطه دلگیرم

نمیدونم کجا اما

فقط میرم

نیا بدرقه ی دلی که سوزوندیش

خودت باعث شدی

تو

از خودت روندیش

از خودت روندیش

چون تو کاری کردی با دلم

که باید از تو بگذره

به این نتیجه میرسم

که تنهایی از تو بهتره

با اینکه هرشب تا سحر

از غصه خوابم نمیبره

شبای غمگین لااقل تحملش آسونتره

من تو آرامشم دنبال من نگرد

میخوام تنها بشم دنبال من نگرد

من تو آرامشم دنبال من نگرد

میخوام تنها بشم دنبال من نگرد

فکرت از سرم افتاد

ته صبر منو دیدی

ولی حیف با غروری که

تو چشماته نفهمیدی

نمیفهمی چرا الان

واسم دلکندن آسونه

آخه کوهی که میریزه

ازش چیزی نمیمونه

چیزی نمیمونه

تو باعث شدی

چون تو کاری کردی با دلم

که باید از تو بگذره

به این نتیجه میرسم که تنهایی

با اینکه هرشب تا سحر

از غصه خوابم نمیبره

شبای غمگین لااقل تنهایی

چون تو کاری کردی با دلم

که باید از تو بگذره

به این نتیجه میرسم که تنهایی

با اینکه هرشب تا سحر

از غصه خوابم نمیبره

شبای غمگین لااقل تحملش آسونتره

من تو آرامشم دنبال من نگرد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد