چیکار می کنی با دلم روزگار.

دیگه خاطراتو به یادم نیار

ندیدی مگه چی سرم اومده

جوونیمو دادم پای عشق یار

چقدر خاطر اون عزیزه که من

با اینکه هنوزم ازش دلخورم

اون اسمم رو یادش نمیادو من

هنوزم رو اسمش قسم می خورم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد