دلکم

محسن یگانه

ترجمه ها: اصلی

چیکار می کنی با دلم روزگار.

دیگه خاطراتو به یادم نیار

ندیدی مگه چی سرم اومده

جوونیمو دادم پای عشق یار

چقدر خاطر اون عزیزه که من

با اینکه هنوزم ازش دلخورم

اون اسمم رو یادش نمیادو من

هنوزم رو اسمش قسم می خورم