خیال کردم یه عمر با من میمونه

گمون کردم واسم یه همزبونه

نگفته بود پیِ یه عشق دیگه است

تا تحقیر نشم و دل بسوزونه

نگفت به فکر فرصتی دوباره ست

برای دل بریدن فکر چاره ست

نگفت به فکر تحقیر نگاهم و

شکستن غروری پاره پاره است

حالا به مرگ من راضی نمیشه

میخواد جون بکنم واسش همیشه

به اون ظالم بگین نفرین این دل

تا زنده ام به راه زندگیشه

درسته کولی و بی کس و کارم

ولی واسه خودم خدایی دارم

برای دیدن روز عذابت

دارم ثانیه ها رو می شمارم

خیال کردم یه عمر با من میمونه

گمون کردم واسم یه همزبونه

نگفته بود پیِ یه عشق دیگه است

تا تحقیر نشم و دل بسوزونه

نگفت به فکر فرصتی دوباره ست

برای دل بریدن فکر چاره ست

نگفت به فکر تحقیر نگاهم و

شکستن غروری پاره پاره است

حالا به مرگ من راضی نمیشه

میخواد جون بکنم واسش همیشه

به اون ظالم بگین نفرین این دل

تا زنده ام به راه زندگیشه

درسته کولی و بی کس و کارم

ولی واسه خودم خدایی دارم

برای دیدن روز عذابت

دارم ثانیه ها رو می شمارم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد