عشق کدوم غریبه

یهو به جونت افتاد

چی شد که خیلی ساده

عشقمو بردی از یاد

قلبمو بی تفاوت

له کردی زیر پاهاش

گول نگاشُ خوردی

یا که فریبِ حرفاش

آهای خبر نداری

دلم داره می میره

همدم بی کسی هات

تو بی کسی اسیره

بهش بگین هنوزم

جاش خالیه تو خونه م

بگین هنوز داد میزنم

برگرد دردت به جونم

رفتم ز یادت اما

بدون نرفتی از یاد

ندیدی وقتی رفتی

واسه تو دست تکون داد

هر که رسیده از راه

بهم میگه دیوونه م

اخه ورد زبونمه

برگرد دردت به جونم

دلت چه جوری اومد

زدی خیلی ساده

تنهاش گذاشتی اما

دل به کسی نداده

هیچ از خودت می پرسی

عاقبتم چی می شه

نه مرده ام نه زنده

زنده به گور همیشه

آهای خبر نداری

دلم داره می میره

همدم بی کسی هام

تو بی کسی اسیره

بهش بگین هنوزم

جاش خالیه تو خونه م

بگین هنوز داد میزنم

برگرد دردت به جونم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد