خوب به خودت نگاه کن ببین چی داری از من

جز اینکه صد تا دنیا فاصله داری از من

فاصله مون یه دنیاس پس انتها نداره

ما مال هم نمیشیم، تو روز و من ستاره

تو روز و من ستاره

نه قلب تو بند منه، نه فکرمی همیشه

بیا به هم دروغ نگیم اینجوری حل میشه

نه یاد من مونده نه تو، که قلب کی نحیفه

مسلما بیشتر از این حافظه مون ضعیفه

مسلما بیشتر از این حافظه مون ضعیفه

مهم نبود از اول که آخرش چی میشه

نگفته ها زیاده اما این آخریشه

هر کی بخواد میتونه تو قلب تو بشینه

خوب به خودت نگاه کن فرق من و تو اینه

فرق من و تو اینه

نه قلب تو بند منه، نه فکرمی همیشه

بیا به هم دروغ نگیم، اینجوری حل میشه

نه یاد من مونده نه تو، که قلب کی نحیفه

مسلما بیشتر از این حافظه مون ضعیفه

مسلما بیشتر از این حافظه مون ضعیفه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد