بمون

محسن یگانه

ترجمه ها: اصلی

کاشکی تورو، سرنوشت ازم نگیره.

می ترسه دلم، بعد رفتنت بمیره.

اگه خاطره هام یادم می یارن تو رو.

لااقل از تو خاطره هام نرو

کی مثل من واسه

قلب شکسته اش می زنه

آخه کی واسه تو مثل منه؟

بمون دل من فقط به بودنت خوشه

من و فکر رفتنت می کشه

لحظه هام تباهه بی تو

زندگیم سیاهه بی تو، نمی تونم