یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود

یکی مثل من عاشقِ یکی مثل تو بود

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود

یکی مثل من عاشقِ یکی مثل تو بود

اومد که فریاد بزنه

اما دیگه نایی نداشت

خواست بمونه پیشش ولی

تو قلب اون جایی نداشت

آی دختره آی بی وفا

آی تو که تنهام میذاری

تو قاب عکست جای من

عکس کیُ میخوای بذاری

برو برو که مثل تو

زیاده تو دنیا واسم

برو برو ولی بدون که تا ابد

جایی نداری تو دلم

برو برو که مثل تو

زیاده تو دنیا واسم

برو برو ولی بدون که تا ابد

جایی نداری تو دلم

زدم به سیم آخر و

گفتم ولش کن بی خیال

اون واسه من یار نمیشه

بی خیال این عشق محال

گفتم توی مرام ما

منت کشی نیست با مرام

میخواد بره خوب به درک

همینی که هست ختم کلام

برو برو که مثل تو

زیاده تو دنیا واسم

برو برو ولی بدون که تا ابد

جایی نداری تو دلم

برو برو که مثل تو

زیاده تو دنیا واسم

برو برو ولی بدون که تا ابد

جایی نداری تو دلم

برو برو که مثل تو

زیاده تو دنیا واسم

برو برو ولی بدون که تا ابد

جایی نداری تو دلم

برو برو که مثل تو

زیاده تو دنیا واسم

برو برو ولی بدون که تا ابد

جایی نداری تو دلم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد