کی بهت خندیده

محسن چاوشی

ترجمه ها: اصلی

تو به من گفتی برو از سرت زیادیم

گفتی زشتی گفتی وقتی با منی

پیش همه خیلی خجالت می کشی

گفتی که دهاتیم

تو به من خندیدی وقتی که فهمیدی

پدرم کارگره مادرم تو خونه نون می پزه و دهاتیه

بوی عطر نون مادرم پیچیده

مادرم زیبایم کی بهت خندیده

تو به من گفتی برو باشه می رم

دل به تنهایی و دلتنگی می دم

تو به من خندیدی وقتی که فهمیدی

پدرم کارگره مادرم تو خونه نون می پزه و دهاتیه

دستاتو می بوسم می پرستم بابا

از خودم از دنیا خیلی خستم بابا

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد