ه خدا همیشه از خدا میخوام

لحظه ی جداییمون سر نرسه

تا همیشه پا به پایه هم باشیم

اما این کوچه به آخر نرسه

نگو تا ابد باید تنها باشم

آرزوهای منو ازم نگیر

من میخوام با توباشم با خود تو

عشق من ، عشقمو دسته کم نگیر

عشقمو دسته کم نگیر

این همه شادابی

یه روزی حروم میشه

اونچه هم تموم نشه

عمرموم تموم میشه

تا ابد با من باش

همه ی هستیه من

هستیمو ازم نگیر

حرف رفتنو نزن

این همه شادابی

یه روزی حروم میشه

اونچه هم تموم نشه

عمرموم تموم میشه

تا ابد با من باش

همه ی هستیه من

هستیمو ازم نگیر

حرف رفتنو نزن

به خدا همیشه از خدا میخوام

لحظه ی جداییمون سر نرسه

تا همیشه پا به پای هم باشیم

اما این کوچه به آخر نرسه

نگو تا ابد باید تنها باشم

آرزوهای منو ازم نگیر

من میخوام با توباشم با خود تو

عشق من ، عشقمو دسته کم نگیر

عشقمو دسته کم نگیر

این همه شادابی

یه روزی حروم میشه

اونچه هم تموم نشه

عمرمونم تموم میشه

تا ابد با من باش

همه ی هستی من

هستیمو ازم نگیر

حرف رفتنو نزن

این همه شادابی

یه روزی حروم میشه

اونچه هم تموم نشه

عمرمونم تموم میشه

تا ابد با من باش

همه ی هستی من

هستیمو ازم نگیر

حرف رفتنو نزن

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد