برای این گُل قرمز

نماز مُرده بخوانید

مرا شمرده بخوانید

برای خاکسپاری

تمام باغچه ها را

به مادرم بسپارید

دو دانگه پیرهنم را

دو پاره از کفنم را

به این دو چشم بدوزید

سپس ملال تنم را

دو بال پر زدنم را

در این کفن بگذارید.

به همسر نگرانم

به نقل قول بگویید

چه دوست داشتنی بود

شما آهای شماها

شما که همسر خود را

همیشه دوست ندارید…

زیاد امید ندارم

که از تپیدن قلبم

گلی دوباره بروید

مگر بهار که سر شد

کنار سنگ مزارم

دلی دوباره بکارید

کدام قله کدام اوج

منی که اینهمه کوهم

از این جهان به ستوهم

من از شکار نکردن

شما از اینکه شکارم

نبوده اید شکارید.

دو دانگه پیرهنم را

دو پاره از کفنم را

به این دو چشم بدوزید

سپس ملال تنم را

دو بال پر زدنم را

در این کفن بگذارید.

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد