هوام دوباره پسه

هوامو داشته باش

میگن تو مؤمنی و

دم مسیحایت

نفس تر از نفسه

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

من که یادم رفته

چی دردمه چی دوامه

برام مهم هم نیست

کی نیستش و کی باهامه

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

یه مرگ تازه میخوام

بجای زندگیم

نذار که کشته ی این

زهر گزنده بشم

می خوام تو این بازی

یه بار برنده بشم

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

همیشه می لنگه

یه جای زندگیم

الهی من بمیرم

برای زندگیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد