تو ناز میکنی

من ناز میکِشم

این منطق کیه

انگار پیش تو

فرقی نمی کنه

کی عاشق کیه

تو ناز میکنی

من ناز میکِشم

این منطق کیه

انگار پیش تو

فرقی نمی کنه

کی عاشق کیه

روح تو مریمه

چشم تو نرگسه

دست تو نسترن

روح تو، دست تو ، چشم تو

عشق من

گلخونه ی منه

گلخونه ی منه

روح تو مریمه

چشم تو نرگسه

دست تو نسترن

روح تو، دست تو ، چشم تو

عشق من

گلخونه ی منه

گلخونه ی منه

وقتی که خاطرِ

غمگین تو هنوز

تو خونه ی منه

یعنی که بار غم

بی تو شبانه روز

رو شونه ی منه

غمبار عشقتُ

رو دوش میکشم

پا پس نمیکِشم

با این خیال پوچ

که چشم های تو

دیوونه ی منه

تو ناز میکنی

من ناز میکِشم

این منطق کیه

انگار پیش تو

فرقی نمی کنه

کی عاشق کیه

روح تو مریمه

چشم تو نرگسه

دست تو نسترن

روح تو، دست تو ، چشم تو

عشق من

گلخونه ی منه

گلخونه ی منه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد