منو ببخش که ساده از عشق تو گذشتم

سپردمت به تقدیر بار سفر رو بستم

باید برم از اینجا راهی نمونده جز کوچ

برای زنده موندن تو این زمونه ی پوچ

بذار همیشگی شه قصه ی عاشقیمون

تو باشی لیلی، منم مثال مجنون

بین دو راهی شک حیرون و هاج و واجم

سفر دوای دردم هجرت تنها علاجم

طاقتشم ندارم طاقت دل بریدن

سیل بلور اشکو رو گونه ی تو دیدن

حرفی نمونده باقی سکوت حرف آخر

تو هم بخاطر عشق از من ساده بگذر

بذار همیشگی شه قصه ی عاشقیمون

تو باشی لیلی، منم مثال مجنون

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد