لولای شکسته در را عوض می کنم

در را باز می کنم می گویم بانو خوش آمدی

اگر نبودی در را می بندی هی دوباره باز می کنم

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین

آی بانو شوخی نکن

چشم خسته بسته می شود

قلب خسته می ایستد

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین

آی بانو ، ، بانو ، بانو جان فقط همین

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد