اگه شکسته پای من

گریه نکن عصای من

هر چی شکسته بنویس

به پای گریه های من

اگه تمومه طاقتت

نمونده روزِ راحتت

نگاه با صداقتت

غنیمته برای من

آینه و شمعدون نمیخوام

من لب خندون نمیخوام

هر چی که خنده ست واسه تو

هر چی غمه برای من

بخند و از خنده بگو

از غم بازنده بگو

عمر بزرگوارتُ

تلف نکن به پای من

عشق منو میخوای چیکار

عذر و بهونه کم بیار

دوست ندارم که عاقبت

تو بشکنی به جای من

اگه شکسته پای من

گریه نکن عصای من

هر چی شکسته بنویس

به پای گریه های من

اگه تمومه طاقتت

نمونده روزِ راحتت

نگاه با صداقتت

غنیمته برای من

آینه و شمعدون نمیخوام

من لب خندون نمیخوام

هر چی که خنده ست واسه تو

هر چی غمه برای من

بخند و از خنده بگو

از غم بازنده بگو

عمر بزرگوارتُ

تلف نکن به پای من

عشق منو میخوای چیکار

عذر و بهونه کم بیار

دوست ندارم که عاقبت

تو بشکنی به جای من

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد