عمر زندگی کوتاه ست

مثل شعله ی کبریت

عمرِ هر چی غیر از عشق

مثل عمر کوتاهه

همسفر شدن مثلِ

دربدر شدن خوبه

پس قدم بزن با من

بین راه و بیراهه

من که قلب کوچیکم

بی تو کاسه ی خونه

من که کاسه ی چشمم

جز تو از کسی پر نیست

دوست داشتن یا عشق

دوست دارمت با عشق

عشق من به دوست داشتن

قابل تصور نیست

عشق چند قدم راهه

از اتاق تا ایوون

عشق دستته وقتی

میز شامُ می چینه

مثل خواب بعد ازظهر

تلخه اما می چسبه

مثل چایِ بعد از خواب

تلخه اما شیرینه

من که قلب کوچیکم

بی تو کاسه ی خونه

من که کاسه ی چشمم

جز تو از کسی پر نیست

دوست داشتن یا عشق

دوست دارمت با عشق

عشق من به دوست داشتن

قابل تصور نیست

از پرنده تا لونه

از کویر تا بارون

از اتاق تا ایوون

عشق بهترین راهه

آسمون تویی وقته

ماه داره می خنده

عشق من ببین امشب

آسمون چقدر ماهه

دوست داشتن یا عشق

دوست دارمت با عشق

دوست داشتن یا عشق

دوست دارمت با عشق

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد