خنده رو از لب این دل ناشاد بگیر

یه کم عاشق شدن و از دلم یاد بگیر

اگه حتی تو بخوای عهدمون شکسته شه

نمیزارم یه نفس دلم از تو خسته شه

دل من از غم دوریت مرده

تو خیال می کنی خوابش برده

یه دفعه از من بیچاره چرا

نمی پرسی زنده ام ، یا مرده

نمی پرسی یا نمیدونی غمت

چه بلایی به سرم آورده

خنده رو از لب این دل نا شاد بگیر

یه کم عاشق شدن و از دلم یاد بگیر

اگه حتی تو بخوای عهدمون شکسته شه

نمیزارم یه نفس دلم از تو خسته شه

بزار عمرم به امیدت سر شه

تا یه ذره خستگی هام در شه

عطش خواستن تو ازم نگیر

تا دلم بسوزه خاکستر شه

آخه حتی فکرشم نمی کنم

روزگاره من از این بهتر شه

خنده رو از لب این دل نا شاد بگیر

یه کم عاشق شدن و از دلم یاد بگیر

اگه حتی تو بخوای عهدمون شکسته شه

نمیزارم یه نفس دلم از تو خسته شه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد