گرد و غبار دوری رو قاب سرد و خالی

عکس دو تا پرنده رو شاخه های قالی

نه پنجره نه گلدون

نه شیروونی نه ناودون

آینه ی پینه بسته

رو طاقچه ی شکسته

خاطره های مرده مو زنده کن

دنیامو از پنجره آ کنده کن

آب وپرش کن آینه رو نگاه کن

پرنده های قالی رو رها کن

به خونه ی خیال من جون بده

به دفتر من سر و سامون بده

به خونه ی خیال من جون بده

به دفتر من سر و سامون بده

چند تا اتاق تاریک

چند تا چراغ خاموش

یه میز بی صندلی

یه دفتر فراموش

حیاط سرد پاییز

بایک درخت تنها

یه حوض و چند تا ماهی

خسته سوز و سرما

بازم بکار تو دست من بهارو

بازم بیا نون بده ماهیارو

تکیه بده به تک درخت خونه

ای که نگات برام یه سایبونه

به خونه ی خیال من جون بده

به دفتر من سر و سامون بده

به خونه ی خیال من جون بده

به دفتر من سر و سامون بده

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد