چی بگم از کجا بگم

دردمو با کیا بگم

بهتره که دم نزنم

حرفی از عشقم نزنم

از عشقی که گم شد و رفت

عاشق مردم شد و رفت

عشقی که بی فروغ نبود

برای من دروغ نبود

بغضه نشسته تو گلوم

وقتی نشستی روبروم

من از خودم چرا بگم

میخوام از اون چشا بگم

خیره تو چشم مست تو

دست میدم به دست تو

دل از زمونه میکَنم

حرف دلم رو میزنم

چه حالتی داره چشات

نرگس بیماره چشات

چشم تو خوابم میکنه

مست و خرابم میکنه

وقتی نشستی رو به من

از عاشقی بگو به من

بذار چشات دل ببره

اینجوری باشه بهتره

چشات اگه پس نزنن

چشمای سرسپرده مو

میشه فراموش کنم

خاطره های مُرده مو

چی بگم از کجا بگم

دردمو با کیا بگم

بهتره که دم نزنم

حرفی از عشقم نزنم

از عشقی که گم شد و رفت

عاشق مردم شد و رفت

عشقی که بی فروغ نبود

برای من دروغ نبود

بغضه نشسته تو گلوم

وقتی نشستی روبروم

من از خودم چرا بگم

میخوام از اون چشا بگم

خیره تو چشم مست تو

دست میدم به دست تو

دل از زمونه میکَنم

حرف دلم رو میزنم

چه حالتی داره چشات

نرگس بیماره چشات

چشم تو خوابم میکنه

مست و خرابم میکنه

چه حالتی داره چشات

نرگس بیماره چشات

چشم تو خوابم میکنه

مست و خرابم میکنه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد