بخون امشب

محسن چاوشی

ترجمه ها: اصلی

بخون امشب تا منم

بتونم گریه کنم

تا بتونم با تو

بخونم گریه کنم

میخوام آتیش بگیرم

داره سوزِ نی میاد

دلم از غصه پُره

اون که رفته کی میاد

نمی دونم که چی شد

چرا از من رنجید

جای این بی مهری

کاش منو می فهمید

مُردم از زخمایی که

خوردم از تنهایی

کمکم کن ای دوست

مُردم از تنهایی

واسه خاطر خدا

اونُ برگردون و

شاد کن خاطرِ این

دل سرگردونُ

نه دیگه به روم نیار

که چی اومد به سرم

نگو خاطرخواهی

چه گُلی زد به سرم

یا به لیلا برسون

این دل مجنونُ

یا مداوا کن این

درد بی درمونُ

مُردم از زخمایی که

خوردم از تنهایی

کمکم کن ای دوست

مُردم از تنهایی

واسه خاطر خدا

اونُ برگردون و

شاد کن خاطرِ این

دل سرگردونُ

من اسیرم تو فقط

لحظه ی مردن من

می تونی وا کنی این

یوغُ از گردن من

من اسیرم تو فقط

لحظه ی مردن من

می تونی وا کنی این

یوغُ از گردن من