نفسم بنده به نفسه توئه

این دیوونه که همه کسه توئه

من که بی خوابیام

حتی بیداریام

دست توئه

باز دوتا چشمی روبرومه

که هی دیدنش هر روز واسم آروزمه

با اینکه من که کنارشم هی نگرانشم

میدونه تکیه گاهشم

من بی قرارتم

بدجوری خرابتم

واسه دوشت داشتن تو

من یه پای ثابتم

من بی قرارتم

بدجوری خرابتم

واسه دوست داشتن تو

من یه پای ثابتم

قلبت بنا نیست از من دیگه دوره شه هرروز

یه جوریشه که دیدمت جور شه

هرکی نمیتونه ببینه دور شه

تو خوشی با دلم

باز دوتا چشمی روبرومه

که هی دیدنش واسم هرروز آرزومه

با اینکه من کنارشم هی نگرانشم

میدونه تکیه گاهشم

من بی قرارتم

بدجوری خرابتم

واسه دوست داشتن تو

من یه پای ثابتم

من بی قرارتم

بدجوری خرابتم

واسه دوست داشتن تو

من یه پای ثابتم

من بی قرارتم

بدجوری خرابتم

واسه دوست داشتن تو

من یه پای ثابتم

من بی قرارتم

بدجوری خرابتم

واسه دوست داشتن تو

من یه پای ثابتم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد