کار دنیا رو باش تا که میشی فداش

چجوری اخه اینقدر راحت میذاره میره

چی میخواستی چی شد همه بحثا بیخود

تو میمونی تو خسته ی نبود حسش و حال و هواش

کار دنیا رو باش تو که میشی فداش

به این فکر میکنی که تو چی کم گذاشتی براش

کار دنیا رو باش میدونم که یواش

یواش دلت براش داره تنگ میشه حتی واسه صداش

دارو ندارمو دل بیچاره مو

همه چیم وقف چشمای گیرات شدو

همه ی عمرمو کل وجودمو

همه ی خوبی هام به چشمت زیاد شدو

دارو ندارمو دل بیچاره مو

همه چیم وقف چشمای گیرات شدو

همه ی عمرمو کل وجودمو

همه ی خوبی هام به چشمت زیاد شدو

کاشکی همه اتفاقای دنیا همه باب دل آدم بود

کاشکی حداقل خدا بخواد اون که رفته برگرده زود

دارو ندارمو دل بیچاره مو

همه چیم وقف چشمای گیرات شدو

همه ی عمرمو کل وجودمو

همه ی خوبی هام به چشمت زیاد شدو

دارو ندارمو دل بیچاره مو

همه چیم وقف چشمای گیرات شدو

همه ی عمرمو کل وجودمو

همه ی خوبی هام به چشمت زیاد شدو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد