مرهمه جان من تویی

جانه جوان من تویی

ورد زبان من تویی

عینه عیان تو منم

مهره ی مار من تویی

چشم خمار من تویی

ایل و تبار من تویی

جانه جوان تو منم

جانه جوان تو منم

به دستم به دستم

کار دادی دستم

که مستم که مستم

تو که باشی هستم

به دستم به دستم آخ

کار دادی دستم

که مستم که مستم

تو که باشی هستم

زلف کمند من تویی

حال دلپسند من تویی

بند بند دلبند من تویی

حال دلپسند تو منم

مهره ی مار من تویی

چشم خمار من تویی

ایل و تبار من تویی

جانه جوان تو منم

جانه جوان تو منم

به دستم به دستم

کار دادی دستم

که مستم که مستم

تو که باشی هستم

به دستم به دستم آخ

کار دادی دستم

که مستم که مستم

تو که باشی هستم

جانه جوان تو منم

به دستم به دستم

کار دادی دستم

که مستم که مستم

تو که باشی هستم

به دستم به دستم

آخ کار دادی دستم

که مستم که مستم

تو که باشی هستم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد