من تو رو عاشق طوری دوست دارم، تو منو چی

هر چی باشی اینطوری دوست دارم، تو منو چی

آخ چه حالیه کنار تو باشم و خودتو جا کنی توی آغوشمو

آخ چه حالیه کنار تو باشم و خودتو جا کنی توی آغوشمو

عزیز کی بودی آخه جز من دیوونه

این احساس عجیب ما از علاقمونه

عزیز کی بودی آخه جز من دیوونه

این احساس عجیب ما از علاقمونه

عزیز کی بودی

آخ عزیز کی بودی

عزیز کی بودی

آخ عزیز کی بودی

دل من حیرون اون چشمای گیراته

واسه من بهشت فقط مابین دستاته

تو باشی شب، جاده و موزیک رو تکرارو

بذار چترت رو کنار، بارون و دریارو

آخ چه حالیه کنار تو باشم و خودتو جا کنی توی آغوشمو

آخ چه حالیه کنار تو باشم و خودتو جا کنی توی آغوشمو

عزیز کی بودی آخه جز من دیوونه

این احساس عجیب ما از علاقمونه

عزیز کی بودی آخه جز من دیوونه

این احساس عجیب ما از علاقمونه

عزیز کی بودی

آخ عزیز کی بودی

عزیز کی بودی

آخ چه حالیه کنار تو باشم و خودتو جا کنی توی آغوشمو

آخ چه حالیه کنار تو باشم و خودتو جا کنی توی آغوشمو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد